Photo Manipulation 02

  • Category

    Viral Artwork

  • Creative Director

    Quang D. Anh

Phương pháp này không chỉ yêu cầu kỹ thuật sử dụng các phần mềm thành thạo và khéo léo, mà còn đòi hỏi một óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú.

Similar Projects